gebruikersnaam
wachtwoord
Wachtwoord vergeten

Privacy statement CommunicatiePanel

Algemeen

Het vertrouwen dat het CommunicatiePanel geniet van personen die meewerken aan onderzoek is cruciaal voor onze activiteiten. Het CommunicatiePanel is bedoeld voor alle professionals die in de communicatie werken. In deze privacyverklaring proberen wij op een heldere manier uiteen te zetten op welke manier wij omgaan met data die als vertrouwelijk- of privacygevoelig bestempeld kunnen worden. De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om u te garanderen dat wij zorgvuldig met gegevens omgaan. U kunt ons te allen tijde aan deze regels houden.

Dataverzameling

Het CommunicatiePanel is een online onderzoeksinstrument van Logeion, beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals en DirectResearch, specialist op het gebied van online onderzoek. DirectResearch en Logeion zijn de exclusieve eigenaren van de verzamelde informatie en zullen deze op individueel niveau niet openbaar maken, verkopen, verhuren of delen met anderen, anders dan beschreven in deze verklaring, zonder uw expliciete toestemming. DirectResearch/Logeion geeft geen gehoor aan verzoeken om de identiteit van respondenten of persoonlijke data openbaar te maken, tenzij zij daar rechtens toe verplicht is. Wij respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden dan onderzoek gebruiken en niet aan derden ter beschikking stellen zonder uw toestemming. Uw antwoorden op vragen zullen nimmer op persoonsniveau gerapporteerd worden en volstrekt anoniem behandeld worden.

Deelname aan onderzoek is altijd op vrijwillige basis. In een enkel geval verloot CommunicatiePanel prijzen onder de respondenten van een onderzoek. Contactinformatie, zoals uw e-mailadres, wordt bij het bekendmaken van prijswinnaars opnieuw aan u gevraagd. Het ingevulde e-mailadres wordt enkel en alleen bij het bekendmaken van de prijswinnaars gebruikt.

DirectResearch/Logeion neemt alle zorgvuldigheid in acht als het gaat om de veiligheid van uw gegevens. Onderzoeksdata die worden opgeslagen bevinden zich op servers achter een firewall en/of in een beveiligde webomgeving. Technische beveiligingsmaatregelen zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie alleen toegankelijk is voor medewerkers van DirectResearch en Logeion, die zich bezighouden met de verwerking van onderzoeken.

Het panel van CommunicatiePanel

Als men toestemt om mee te doen aan het panel, wordt het persoonlijk profiel van de respondent opgeslagen in het CommunicatiePanel. Doel is het uitvoeren van marktonderzoek van uiteenlopende aard. Het persoonlijk profiel bestaat uit voornaam, tussenvoegsel en achternaam, postcode, land, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, hoogst voltooide opleiding, arbeidssituatie, huishoudsituatie en aantal personen in het huishouden. Daarnaast worden de volgende gegevens opgeslagen met als doel het maken van selecties vooraf het onderzoek of tijdens de analyse: aandachtsgebied en de datum sinds wanneer iemand werkzaam is.

Persoonsgegevens worden in principe alleen gebruikt voor de uitnodigingen van onderzoeken, de onderzoekdata (antwoorden op de vragen) worden afzonderlijk in een database opgeslagen. Wanneer persoonsgegevens in de vragenlijst worden gevraagd, worden deze na toestemming van de respondent afzonderlijk in een andere database opgeslagen, en worden deze na zes maanden verwijderd. Als een panellid zelf aangeeft niet meer lid te willen zijn van het panel, worden eveneens alle gegevens uit het panel verwijderd.

Volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u uw gegevens inzien, wijzigen/aanvullen of verwijderen. Hiervoor heeft u een e-mailadres en wachtwoord nodig, die u per e-mail van ons heeft ontvangen bij opname in het bestand. Als u uw wachtwoord niet meer weet, kunt u op de website een nieuw wachtwoord aanvragen.